Arbeta hos oss

Våra medarbetares hälsa är avgörande för vår framgång.
Vi gör en rad olika insatser för att våra medarbetare ska må bra och trivas.

Att jobba på en byggarbetsplats innebär många risker och fysiska påfrestningar varför arbetsmiljön blir en central del i hälsoarbetet. Här följer vi branschens rekommendationer, har noggrant utarbetade arbetsmiljöplaner för varje nytt projekt samt att all vår produktionsledande personal diplomerade inom arbetsmiljö.

Med Avonova Mälardalen som samarbetspartner genomför vi kontinuerliga hälsoundersökningar och kan på så sätt följa trender, upptäcka akuta behov och göra åtgärder som innefattar såväl behandlingar som övergripande förändringar i arbetsmiljöfrågor. Genom att aktivt jobba med dessa frågor har personalens samlade sjukfrånvaro sänkts kraftigt under de senaste åren. En positiv trend som vi är stolta över och vill fortsätta jobba för. Företaget tillhandahåller en friskvårdspeng där varje anställd själv är fri att välja aktivitet som stärker den fysiska hälsan som till exempel gruppträning, gymkort, simning eller massage.

Golfturnering 2015.