Om oss

Nordikon är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB.

Bolaget bildades genom en sammanslagning av två företag 1987, båda med en lång historia inom branschen. Kunskap, tradition och yrkesstolthet från flera generationers hantverk återspeglas än idag i företagets kultur och borgar för vår strävan att skapa bestående värden.

Företagets utveckling sker i samverkan med marknadens och våra kunders växande behov. På senare tid har företaget strävat mot att medverka i allt i fler delar av byggprocessen för att på så vis bättre kunna påverka ett bra slutresultat. Alltid med engagemang för den lokala samhällsutvecklingen och en hållbar framtid.

Nordikon har utvecklats till att bli en av de större lokala aktörerna på marknaden.