Om oss

På Nordiska Byggkonceptet AB värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunder, leverantörer och anställdas personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som började gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

Nordiska Byggkoncept AB har tagit fram en policy över hur vi hanterar våra kunders personuppgifter.

Länk till policy:
POLICY ››