Om oss

Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder genom väl genomförda och för alla parter lönsamt utförda projekt. För verksamheten har Nordikon följande långsiktiga målsättningar:

  • Vi ska med ett starkt engagemang för lokalmarknaden vara ett förstahandsalternativ till de börsnoterade byggbolagen.
  • Vi ska stärka vår marknadsposition till att bli det största lokala byggföretaget i Västerås samt ha en fortsatt tillväxt i Mälardalen.
  • Vi ska utveckla våra affärsområden och medverka i en större del av byggprocessen.
  • Vi ska ytterligare öka lönsamheten genom att effektivisera administration samt produktion.
  • Vi ska aktivt söka samarbeten, projekt och uppdrag som leder branschutvecklingen framåt.
  • Vi ska särskilt verka för att våra arbetsmiljöer utvecklas till säkra och trygga arbetsplatser.