Om oss

I vår vision vill vi bidra till ett modernt samhälle och en hållbar framtid. Det kräver hälsa, kreativitet, innovationskraft och mod att bryta ny väg. Enskilt av oss samt i samverkan med övriga parter i samhället.

Därför väljer vi att stödja och ingå i samarbeten och aktiviteter som främjar just hälsa, kreativitet, nytänkande och samverkan som täcker in samhälle, idrott, kultur och utvecklingen inom just vår bransch.

Idrott:
VSK Bandy
VSK Företagsnätverk
VIK Hockey
Gideonsbergs flickor 02
Västerås-Irsta HF
Gideonsbergs IF
VIP 100
Hallsta SK Handboll

Kultur:
Kulturstiftelsen ARTY
Temporart
Kulturnatten
Cityfestivalen
Mariakören
Konserthusets Vänner
Utställning på Västerås Konstmuseum
”Här och nu – Inspireras och gör själv!”
med Anton Alvarez, Jacob Dahlgren, Molly Haslund och Lina Nordenström

Samhälle:
Climate challenge
Branchrekommenderad byggutbildning (BYN)
Nolltolerans Mot Mobbning
Forum Futurum
Trampolinen
Sedan hösten 2012 deltar vi i Handelskammarens projekt Trampolinen. Under tre år följer en högstadieklass från Viksängsskolan vår verksamhet för att få en god inblick i vår bransch. Eleverna får lära känna företaget genom återkommande studiebesök och projektarbeten enligt ett färdigt program.
Vi ser det här som ett bra sätt att bidra till ökad kunskap om byggbranschens olika yrkesroller och karriärmöjligheter men också ett tillfälle att väcka tankar och föra en dialog om branschens framtida utmaningar – med framtidens arbetskraft, företagare och samhällsmedborgare.

Medlemskap i föreningar och organisationer:
Sveriges Byggindustrier
Svenskt Näringsliv
Handelskammaren
Företagsmötet
Företagarna
Västerås Science Park

Gideonsbergs IF - F02
Västerås-Irsta HF
Västerås Konserthus
KRLSG 2, Västerås Konstmuseum och Västmanlands läns museum