Projekt

Nordikon

Västerås
Beställare: Mark Entreprenad AB
Uppdrag: Nybyggnation av garage/förråd

Kv Smalbäcken
Beställare: Bostjärnan
Uppdrag: ROT-renovering av 126 lägenheter

Kv Himmelriket
Beställare: BRF Himmelriket
Uppdrag: Renovering fasad, fönster & balkonger

Enköpings Hyresbostäder
Beställare: EHB
Uppdrag: Renovering av lägenheter

Stadsträdgården i Västerås
Beställare: Kärnhem
Uppdrag: Nybyggnation av villor och parhus
Projekthemsida: Brf Stadsträdgården | Kärnhem