Projekt

ABB Corporate Research AB
Beställare: ABB Real Estate
Uppdrag: Ombyggnad av lokaler

Rudbeckianska skolan
Beställare: Västerås Stad
Uppdrag: Ombyggnad av lokaler

S1 Enköping
Beställare: Fortifikationsverket
Uppdrag: Lokalanpassning/energi/miljö

Skallberget
Beställare: Willhem
Uppdrag: Renovering av hyresbostäder

Barkaröskolan
Beställare: Västerås Stad
Uppdrag: Renovering av lokaler

Atlas
Beställare: Klövern
Uppdrag: Hyresgästanpassning

ABB Corporate Research
Beställare: Kungsleden
Uppdrag: Inv & utvändig renov. 100 års jubileum

Prevas
Beställare: Castellum
Uppdrag: Hyresgästanpassning

Bnr 358
Beställare: Kungsleden
Uppdrag: Ombyggnad av lokaler TB-Screen

Stadshuset
Beställare: Västerås Stad
Uppdrag: Renoveringsarbeten

Ramavtal

Bostads AB Mimer
Beställare: Bostads AB Mimer

Castellum
Beställare: Castellum

Hemsö Fastigheter
Beställare: Hemsö Fastigheter

Landstinget i Västmanland
Beställare: Landstinget Västmanland

Caverion Fastighetsteknik
Beställare: Caverion Sverige

Fortifikationsverket
Beställare: Fortifikationsverket

Klövern Fastigheter
Beställare: Klövern Fastigheter

Fastighetskontoret
Beställare: Västerås stad

Willhem Västerås
Beställare: Willhem

Rikshem Västerås
Beställare: Rikshem

ABB Real Estate
Beställare: ABB Sverige

Fastighetskontoret
Beställare: Enköpings kommun

Kungsleden Fastighets
Beställare: Kunsgleden Melker