Projekt

Bulten Hallstahammar
Beställare: Bulten
Uppdrag: Utbyggnad

Ramnäs Bruk
Beställare: Ramnäs Bruk
Uppdrag: Utbyggnad

Kv Örjan
Beställare: ABB Real Estate AB
Uppdrag: Ombyggnad verkstad

Munktorps Träförädling AB
Beställare: Munktorps Träförädling AB
Uppdrag: Ny/tillbyggnad industri